Noordelijk deelgebied bijna gereed!

Noordelijk deelgebied bijna gereed!

Inmiddels is het noordelijk deelgebied van plan Kasteeldal in Heel zo goed als gereed. Er zijn nog slechts 3 bouwkavels die nog bebouwd kunnen worden. 

Onlangs is het resterende plan woonrijp gemaakt en is de openbare verlichting geplaatst. Het eindresultaat mag er wezen!

In dit noordelijk deelplan zijn diverse woningtypes voor diverse doelgroepen gerealiseerd. Uiteindelijk 20 koopwoningen (10 bungalows en 10 eengezinswoningen), 4 bouwkavels en 26 woningen voor Wonen Zuid (16 eengezinswoningen en 10 levensloopbestendige woningen).